HINNAKIRI-Tartu 2011-2012

 

Hinnakiri hakkab kehtima alates septembrist 2011.

Klubiliikmeks astumine (ühekordne)                 10 €

Klubi noorliikme õppemaks ühes kuus:
2 treeningut nädalas-algajad                                 26 €
3 - 4 treeningut nädalas                                        38 €                
5 ja enam treeningut nädalas                                42 €
Pere teine ja kolmas laps                                      18 €
Eratund  (ET)                                                       13 €/ h
Alates 2011/2012 õppeaastast EI OLE VAJA maksta aastamaksu, mis varem oli 25 krooni. 

* NB! Kõik hinnad sisaldavad kohatasu 13 € (vt. tasumist õpilase haigestumise korral).

* Tasudes terve õppeperioodi korraga (9 kuud) kehtib soodustus 10%.
NB! Õpperiood kestab sept.-mai k.a.  Juhul, kui laps treenib suvekuudel eriprogrammi alusel, siis toimub tasumine vastavalt treeningute mahule kokkuleppel treeneriga.

* Õppelepingu sõlmimisel on lepingus nimetatud esindajal/maksjal võimalik tagasi saada tulumaks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.


ÕPPEMAKSU TASUMINE ÕPILASE HAIGESTUMISE KORRAL:

* Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 2 nädalat, siis maksekohustus ei muutu.
* Kui õpilane osaleb treeningutel vähem kui 2 nädalat, tuleb maksta 50% kuumaksust.
* Kui õpilane puudub treeningutelt terve kuu, tuleb tasuda kohatasu 13 EUR


ÕPPEMAKSU TASUMINE
Liikmemaksud palume tasuda Võimlemisklubi Janika arveldusarvele jooksva kuu 10-ks kuupäevaks. 
SEB 10102001526002 
Swedbank 221025977557
NB! Selgitusse palume kirjutada lapse nimi, treeneri nimi ning kuu, mille eest makstakse

 

Klubi liikmemaksud on kehtestatud VK Janika juhatuse poolt 01.08.2011.a.
Liikmemaksud kehtivad kõigile klubiliikmetele ja noorliikmetele.